Informacije (Info)

Članarina u ARKS za 2018. godinu iznosi: 2500,oo dinara 

NAPOMENA: Nakon 15-og Marta 2018. godine članarina iznosi 5000,oo dinara

ARKS pristupnica članstvu (ARKS applications for membership)   pristupnica-arks-blanko

Popunjenu PRISTUPNICU možete da pošaljete u ARKS na e-mail:  info.secretary@arks.rs

Sve informacije u vezi sa članarinom možete da dobijete na telefon 063.621972

Formulari / dokumenti (Forms / documents)

ARKS STATUT

ARKS pristupnica članstvu (ARKS applications for membership)  pristupnica-arks-blanko

Prijava za ARKS Uzgojni pregled (ARKS ZTP)   ARKS Uzgojni pregled-ARKS ZTP-Prijava-Obrazac     SRB

Entry form for ARKS ZTP      DOC     ENGL

Prijava za ARKS Kerung      DOC      SRB

ARKS Uzgojni pregled (ARKS ZTP) PRAVILNIK (ARKS ZTP Rule book)  DOC

ARKS Kerung PRAVILNIK (ARKS Kerung Rule book) DOC

Rezultati (Results)

 

Termini (Dates)