Članarina (Membership)

Članarina u ARKS za 2018. godinu iznosi: 

2500,oo dinara  (uplata do 15-og Marta 2018.)

5000,oo dinara  (uplata posle 15-og Marta 2018.)

ARKS pristupnica članstvu (ARKS appl. for membership)   pristupnica-arks-blanko

Popunjenu PRISTUPNICU možete da pošaljete na e-mail:  info.secretary@arks.rs

Sve informacije u vezi sa članarinom možete da dobijete na telefon 063.621972

Račun

Asocijacija Rotvajler Klubova Srbije

265-3310310001992-95

Adresa: Glavna 16, 24400 Senta