Članarina (Membership)

       Članarina u ARKS za 2018. godinu iznosi: 

     2500,oo dinara  

                  ARKS pristupnica članstvu (ARKS appl. for membership)   pristupnica-arks-blanko

                Popunjenu PRISTUPNICU možete da pošaljete na e-mail:  Info.president@arks.rs

         Sve informacije u vezi sa članarinom možete da dobijete upitom na mail:Info.president@arks.rs

ARKS – Asocijacija Rotvajler Klubova Srbije

 ziro racun : UniCredit BANK   170-0030036933000-84

   Adresa:37243 Pocekovina