ARKS uzgojni pregledi (ARKS ZTP & ARKS Kerung)

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!!

Odlukom UO ARKS, donetom na sastanku UO 10.10.2016. godine

  1. Od 1. Januara 2017. godine, svako ko želi da polaže ARKS ZTP mora da bude član ARKS

  2. Od 1. Aprila 2017. godine uvodi se obavezno puštanje rukava na ARKS ZPT-u (pogledaj ARKS ZTP PRAVILNIK DOC )

 

 

U 2017 godini u planu su 2 ARKS Uzgojna pregled:  ARKS ZTP &  ARKS Korung

 

Prolećni ARKS ZTP i Korung

14. 04.2017.

Zrenjanin

sudija / judge: Prof. Dr. Peter Friedrich (ADRK)

 

 

Jesenji ARKS ZTP i Korung

6.10.2017.

Trstenik

sudija/judge: Hans J. Radke (ADRK)

 

Prijave slati na e-mail:

grossental@yahoo.com

info.secretary@arks.rs

Obrazac za prijavu:

Prijava za ARKS Uzgojni pregled (ARKS ZTP)      DOC     SRB

Entry form for ARKS ZTP      DOC     ENGL

Prijava za ARKS Kerung      DOC      SRB

ARKS Uzgojni pregled (ARKS ZTP) PRAVILNIK (ARKS ZTP Rule book)  DOC

ARKS Kerung PRAVILNIK (ARKS Kerung Rule book) DOC

Krajnji rok za prijavu: 7 dana pre početka

Cena prijave:

4000 din po psu

Informacije na tel: 064.156.7778

 

 

 

Izvestaj sa Uzgojnog pregleda / Report from ZTP! …………… 4. April 2014

ARKS Uzgojni pregled (ARKS ZTP) PRAVILNIK (ARKS ZTP Rule book)  DOC

ARKS Korung PRAVILNIK (ARKS Korung Rule book)  DOC
Praktičan prikaz / Practical view of ARKS ZTP: